Program seminářů oddělení anorganické chemie ÚCH
Thin line

 

Podzimní semestr 2017

Stáhnout soubor pdf - sem_p_17.pdf (83 kB) stahnout pdf

5. 10. Towards Structural-Functional Mimics of Acetylene Hydratase: Reversible Activation of Acetylene with Biomimetic Tungsten (Prof. Dr. Nadia Mösch-Zanetti, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria)
12. 10. Mgr. M. Kuchařová

Zpráva z Erasmus+ stáže (L'Université de Montpellier, France). (prof. J. Pinkas)

Mgr. V. Vykoukal

Zpráva z konference MC13 (Liverpool, United Kingdom). (prof. J. Pinkas)

19. 10. Bc. M. Doležalová

Syntéza nanočástic kovů a slitin v metalokřemičitanových matricích. (prof. J. Pinkas)

Mgr. V. Kundrát

Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování. (prof. J. Pinkas)

26. 10. Investigation of Reaction Intermediates by Mass Spectrometry (Prof. Jana Roithová, Charles University in Prague, Czech Republic)
Towards materials “beyond graphene” – irreversible, covalent chemistry in 2D (Dr. Michael Janus Bojdys, Charles University in Prague and Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, Czech Republic)
2. 11. Does Ganglioside GM1 promote neurodegeneration or does it act neuroprotective? Molecular insights from single molecule fluorescence (Dr. Martin Hof, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Czech Republic)
9. 11.Bc. K. Holmanová

Příprava hlinitokřemičitanových xerogelů dopovaných katalyticky aktivními kovy. (prof. J. Pinkas)

Bc. M. Adamec

Záměry a cíle diplomové práce. (doc. M. Nečas)

16. 11. Mgr. M. Kejík

Syntéza hybridních materiálů s vysokou porositou. (prof. J. Pinkas)

Mgr. M. Kuchařová

Sonochemické a termolytické metody přípravy fosforečnanů kovů. (prof. J. Pinkas)

Bc. K. Uhrová

Příprava kompozitních materiálů grafenoxid/alumina a grafen/alumina. (dr. Z. Moravec)

23. 11. prof. Andrea Ienco Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici, Florence, Italy

The Renaissance of Black Phosphorus: Phosphorene and its Functionalization (doc. M. Munzarová)

30. 11. Bc. T. Borůvka

Záměry a cíle diplomové práce. (prof. J. Pinkas)

Bc. Z. Štěpánek

Studium katalytickych vlastnosti vybranych komplexnich sloucenin palladia. (doc. M. Nečas)

Mgr. L. Tanzinger

Příprava hybridních fosforečnanů kovů a jejich transformace na materiály. (dr. Z. Moravec)

7. 12. Dative Bonding in Main Group Compounds - 100 Years of the Lewis Bonding Paradigm. (Prof. Dr. Gernot Frenking Philipps Universität, Marburg, Germany)
14. 12. Bc. M. Knor

Záměry a cíle diplomové práce. (doc. M. Nečas)

Bc. T. Kuběnová

Solvothermální syntéza fosforečnanů a fosfonátů vápenatých. (prof. J. Pinkas)

Mgr. V. Vykoukal

Chemická syntéza nanočástic slitin kovů s řízenou morfologií a složením. (prof. J. Pinkas)

 
Semináře se konají v posluchárně A12M311 v areálu UKB od 14:00 do 15:50 hod.
Oborové semináře XD 107, konané v rámci schůzí ČSCH, probíhají v areálu UKB v posluchárně A11M132, rovněž od 14:00 do 15:50 hod.
 

Programy starších seminářů