Sušicí činidla

 

Sušicí činidloPoužitelné pro:Nepoužitelné proZbytková voda*Regenerace
chlorid vápenatýnasycené olefinické a aromatické uhlovodíky, alkyl halidy, ethery a většina esterůamoniak, aminy, alkoholy, aldehydy, fenoly, některé estery, ketony0,14-0,25250 °C
oxid vápenatýamoniak, aminy, alkoholy, oxidy dusíkukyseliny, deriváty kyselin, aldehydy, ketony0,21000 °C
síran vápenatýuniversální-0,07190-230 °C
síran měďnatýnížší mastné kyseliny, alkoholy, estery-1,4-
oxid hořečnatýzásadité kapaliny, uhlovodíky, alkoholykyselé sloučeniny0,008800 °C
chloristan hořečnatýinertní plyny, vzduch, amoniakorganické sloučeniny (nebezpečí výbuchu)0,0005240 °C, 0,1 mbar
síran hořečnatýtéměř všechny sloučeniny včetně kyselin, derivátů kyselin, aldehydů a ketonů-1,0nejdříve 200 °C, poté do červeného žáru
uhličitan draselnýzásaditá rozpouštědla (amoniak, aminy), nitrily, chlorované uhlovodíky, acetonkyseliny-jemně rozetřený již od 100 °C výše, 158 °C
síran sodnýalkyl a aryl halogenidy, mastné kyseliny, estery, aldehydy, ketony-12150 °C
hliníkalkoholy---
vápníkalkoholy---
hydrid vápenatýsušení plynů, organická rozpouštědla, ketony, esterysloučeniny s aktivním vodíkem--
hydridohlinitan lithnýuhlovodíky, etherykyseliny, deriváty kyselin (chloridy, anhydridy, amidy, nitrily), aromatické nitrosloučeniny--
hořčíkalkoholy---
hydroxid draselnýzásadité kapaliny (např. aminy)kyseliny, estery, amidy, amidy, fenoly0,002-
sodíkethery, nasycené alifatické a aromatické uhlovodíky, terciární aminykyseliny, deriváty kyselin, alkoholy, aldehydy, ketony, alkyl a aryl halogenidy--
slitina sodík-olovoethery, nasycené alifatické a aromatické uhlovodíky, alkyl a aryl halogenidy, aminykyseliny, deriváty kyselin, alkoholy, aldehydy, ketony--
hydroxid sodnýzásadité kapaliny (např. aminy)kyseliny, deriváty kyselin, fenoly--
oxid sodnýethery, aminy, nitrily, amidy, alkoholykyseliny, deriváty kyselin, fenoly--
slitina sodík-draslíkethery, nasycené alifatické a aromatické uhlovodíkykyseliny, deriváty kyselin, alkoholy, aldehydy, ketony, alkyl a aryl halogenidy--
Sicacide ®, konc. kyselina sírováinertní neutrální a kyselé plyny, exsikátorynenasycené a další organické sloučeniny, sirovodík, jodovodík0,003-
Sicapent ®, oxid fosforečnýplyny, neutrální a kyselé nasycené alifatické a aromatické uhlovodíky, acetylén, anhydridy, nitrily, alkyl a aryl halogenidy, sirouhlík, exsikátoryalkoholy, aminy, kyseliny, ketony, ethery, chlorovodík, fluorovodíkmax. 0,000025-
oxid hlinitýuhlovodíky, ethery a jiná rozpoštědlasloučeniny obsahující epoxidovou, karbonylovou nebo thio skupinu, sirouhlík0,003650 °C
molekulové sítoaplikovatelnost závisí na porositě, široká použitelnost pro plyny i kapaliny-0,001300-350 °C
silikagelvysoušení plynů, široké použití pro organické kapalinyfluorovodík0,002100-250 °C

 
* hodnota je miligramech vodních par na litr suchého vzduchu.