Grafické symboly
nebezpečnosti látek

 

Corrosive Explosive Flammable Flammable Environment
C - žíravá E - výbušná F - vysoce hořlavá F+ - extrémně hořlavá N - nebezpečná
pro životní prostředí
Oxidizing Toxic Toxic Irritant Irritant and harmful
O - oxidující T - toxická T+ - vysoce toxická Xi - dráždivý Xn - zdraví škodlivá