Informace o webu

 

Stránky katedry anorganické chemie se v současnosti nacházejí na serveru elanor.
Budeme vám vděčni za jakékoliv konstruktivní připomínky k náplni webu a ještě více oceníme, přiložíte-li ruku k dílu. Na tomto místě bychom rádi poděkovali doc. RNDr. Jiřímu Toužínovi, CSc. za vytvoření některých otázek do úvodního testu.

Správci a autoři webu


 

Současný správce webu:
Mgr. Zdeněk Moravec
Kontakt:
hugo@chemi.muni.cz
Činnost:
Hlavní náplní správce stránek je dohlédnout na aktuálnost informací, funkčnost odkazů apod. Doplňování chybějících informací a textů. Přepracování a rozšíření editace osobních údajů.
 


 

Design a skript webu:
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Kontakt:
oliver@chemi.muni.cz
Činnost:
Grafika a design, struktura a náplň webu, HTML skript stránek a CSS styly, některé JavaScripty a optimalizace pro Netscape, Mozillu a Operu. Část otázek v testu na úvodní straně.
 


 

Skript webu, PHP a XML:
Mgr. Marek Stehlík
Kontakt:
carduel@centrum.cz
Činnost:
Původní XHTML verze webu, PHP skripty (počitadlo, editace osobních údajů), JavaScripty (databáze nebezpečných látek, test). Správce webu do září 2003.