Suchý box

 

Některé z látek, se kterými pracujeme, jsou vysoce reaktivní a při styku se vzduchem se okamžitě oxidují nebo hydrolyzují. Přitom může dojít i k samozapálení nebo vzniku dráždivých a jedovatých zplodin. Proto se pro přípravu takovýchto sloučenin musí použít pracovní metody, které umožňují dokonale vyloučit přístup vzdušného kyslíku a vlhkosti ke studovaným látkám během všech operací. Jednou z možností, jak tento technicky náročný úkol realizovat, může být takzvaný suchý nebo rukavicový box.

Tento vzduchotěsný prostor je naplněn suchým inertním plynem, např. dusíkem nebo argonem, a lze do něho zasunout ruce přes otvory uzavřené gumovými rukavicemi. Vnitřní tlak plynu je udržován mírně nad hodnotou atmosférického tlaku, aby se zabránilo pronikání okolního vzduchu dovnitř pracovního prostoru. Plynová náplň je pomocí ventilátoru neustále proháněna přes kolonu naplněnou katalyzátorem pohlcujícím kyslík a vodu. Vkládání chemikálií, skla a pomůcek do boxu a jejich vyjmutí po skončení práce je umožněno přechodovou komorou vybavenou vnějšími a vnitřními dveřmi. Prostor komory je možno několikrát vypumpovat olejovou vývěvou, a tak vysušit a zbavit kyslíku vkládané předměty.

Práce v suchém boxu vyžaduje cvik a zručnost, ale dovolí pracovat pohodlně i s látkami pyroforickými a hydrolyticky nestabilními.