Plazmochemická laboratoř

 

Dokladem toho, že naše výzkumná tématika je rozmanitá a neomezuje se pouze na kooperaci v rámci chemie, je skutečnost, že se rozvíjí spolupráce s laboratoří plazmochemie na katedře fyzikální elektroniky. Zabýváme se studiem chování látek v podmínkách nízkoteplotního výbojového plazmatu, generovaného v prostředí plynného dusíku a argonu. Plazma je totiž vhodným aktivním prostředím, v němž se uskutečňuje řada procesů, při nichž dochází k interakcím mezi vysoce reaktivními částicemi a zkoumanými látkami. Vznikají tak často nové sloučeniny např. ve formě polymerních vrstev, vyznačující se velkou přilnavostí k povrchům různých podkladových materiálů.

Zpravidla se pracuje za sníženého tlaku při hodnotách okolo 10 Pa, avšak experimenty je možné provádět i za tlaku atmosférického, za relativně nízké teploty (teplota elektronová však dosahuje v daném prostředí řádově desítek tisíc Kelvinů!!!). Cílem experimentů jsou například přípravy ochranných vrstev, odolných vůči účinkům vzdušné vlhkosti nebo syntézy sloučenin, potenciálních prekurzorů pro nové materiály použitelné v praxi.

Výboj v plazmě
 

Plazmochemická laboratoř