Porosimetr
Linka

 

Pro praktické využití připravených materiálů je důležité znát jejich aktivní povrch a distribuci pórů. Naše katedra je vybavena porosimetrem Autosorb-1MP firmy Quantachrome Instruments. Tento přístroj umožňuje stanovení aktivního povrchu a distribuce pórů u mezo- a mikroporézních látek.

Porosimetr