Laboratoř radiochemie

 

Součástí katedry anorganické chemie je i radiochemická laboratoř, která se nachází v suterénu budovy Lékařské fakulty na Joštově ulici 10. Byla založena již v roce 1957, svou současnou podobu a funkčnost získala v roce 1965.

Vedle denní místnosti jsou zde dvě laboratoře. Jedna slouží jako zázemí pro provoz studentského praktika, druhá pro vlastní vědecký výzkum. V současné době je radiochemická laboratoř zařazena do 1. kategorie pracovišť, kde se vykonává radiační činnost, což v podstatě znamená, že se zde pracuje s nejméně aktivními látkami. Část těchto látek dokonce nelze podle zákona považovat za radioaktivní (hydroxid draselný, dusičnan rubidný a mnohé další).

Laboratoře jsou vybaveny přístroji detekujícími ionizující záření. V praktiku jsou k dispozici scintilační detektory s čítači impulzů, dále polovodičový germaniový detektor dopovaný lithiem ve spojení s mnohakanálovým analyzátorem impulzů Canberra 35, který slouží k měření složitých směsí radioizotopů, přístroj pro kapalnou scintilaci Rackbeta, pomocí kterého se měří především nízkoaktivní β-zářiče a gamaautomat Searle, který slouží pro automatické měření sady vzorků.

V rámci studentského praktika se studenti učí základním pravidlům práce s radioaktivními látkami a poznávají progesívní, velice jednoduché metody zkoumání chemických a fyzikálních vlastností hmoty. Vlastní výzkumná činnost laboratoře je zaměřena na studium extrakčních rovnováh a studium sorbčních vlastností modifikovaných mezoporézních materiálů. Tyto studie mají své perspektivní použití, např. v hydrometalurgických procesech při zpracování kovových kapalných odpadů nebo při regeneraci vyhořelého jaderného paliva.