Laboratoř rentgenové
strukturní analýzy

 

Rentgenová strukturní analýza je moderní analytická technika určená ke stanovení krystalové a molekulové struktury pevných látek. Metoda je založena na odrazu a skládání RTG paprsků (difrakce) na krystalech pevné látky. Pracoviště RTG strukturní analýzy Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty je vybaveno difraktometrem firmy KUMA - KM4, který patří k nejmodernějším v Evropě.

Podrobnější informace o metodě rentgenové strukturní analýzy naleznete na stránkách http://inorgchem.muni.cz/rtg.