Sklářská dílna

 

Sklářská dílna je dlouhodobě spravována katedrou anorganické chemie a zároveň je pracovištěm chemické sekce. Jejích služeb však v hojné míře využívají i jiná pracoviště fakulty. Těžiště vysoce kvalifikovaných a náročných činností zdejších sklofoukačů spočívá především ve zhotovování jednotlivých výrobků, nových částí aparatur a větších celků pro účely výzkumu a výuky, dále jejich oprav a úprav. Nezanedbatelným přínosem sklářské dílny je i její podíl na výuce základních dovedností při manipulaci s laboratorním sklem studentů prvních ročníků odborného studia chemie, učitelství chemie a řady nechemických disciplin.