Termická analýza
Linka

 

Termická analýza je metoda při níž se sledují fyzikálně-chemické vlastnosti látky jako funkce teploty nebo času při řízeném ohřevu. Ze záznamu můžeme zjistit teplotu tání, degradace látky příp. teploty fázových přechodů.

Na našem oddělení je přístroj pro simultánní analýzu NETZSCH STA449C Jupiter, který umožňuje měření TG/DSC a TG/DTA experimentů od laboratorní teploty do teploty 1200 °C při rychlosti ohřevu 0,1 - 20 °C.min-1. Ohřev je možné realizovat v inertní atomsféře (N2) i v atmosféře syntetického vzduchu, případně ve vakuu.

Netzsch STA 449C Jupiter

Díky propojení s infračerveným spektrometrem je možné provádět i měření IR spekter plynů vznikajících během analýzy.

Coupling TG/IR