Úvodní informace

 

Vědecký výzkum katedry je zaměřen zejména na syntézu sloučenin dusíku, fluoru, fosforu, síry, selenu a hafnia a na studium jejich krystalové a molekulové struktury. Především díky chemii sloučenin selenu se katedra stala známou nejen v naší republice. Pracoviště je pro výzkumné práce přiměřeně přístrojově vybaveno. Má k dispozici moderní difraktometr KUMA, umožňující stanovit strukturu krystalických látek a dále spektrometry pro infračervenou a Ramanovu spektrometrii. Na vysoké úrovni je vyvinuta technika práce v inertní atmosféře s látkami citlivými ke vzdušné vlhkosti, extrémně agresivními atd.